Biblioteka - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81


Biblioteka szkolna posiada ponad 11 tysięcy woluminów, głównie publikacji z dziedzin związanych z kierunkami kształcenia w szkole – medycznymi i społecznymi. Dysponuje też zbiorem kaset magnetofonowych i płyt CD.W bibliotece dostępne są 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i możliwością korzystania z drukarki.

Biblioteka szkolna realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie  umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

Godziny pracy dostosowane są dla kierunków dziennych, stacjonarnych i zaocznych – wszyscy słuchacze mają możliwość skorzystania z biblioteki, czytelni.

 

 

Zapraszamy w godzinach:

 PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK 9:00 - 15:00
ŚRODA 8:00 - 14:00
CZWARTEK 11:30 - 17:30
PIĄTEK 12:00 - 18:00

W dniach zjazdu dla wszystkich kierunków:

 PIĄTEK 13:20 - 17:50
SOBOTA 9:30 - 13:00

 

Prenumerujemy następujące czasopisma:

  •          Mazowsze. Serce Polski
  •          Charaktery
  •          Rehabilitacja w Praktyce
  •          Tygodnik Ciechanowski

 

NOWOŚCI BIBLIOTECZNE