Asystent osoby niepełnosprawnej - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Asystent osoby niepełnosprawnej świadczy usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne osobom niepełnosprawnym. Diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych. Pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej w celu zaspokojenia potrzeb usprawniających codzienne życie. Doradza w zakresie  zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacyjnych i integracji ze środowiskiem społecznym. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, istotne znaczenie ma cierpliwość, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność. W realizacji zadań niezwykle ważne są też kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

OKRES KSZTAŁCENIA: 1 rok

FORMY NAUCZANIA: Zaoczna

CERTYFIKATY KURSU:

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język angielski zawodowy
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO:

 • wspierania i motywowania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności  osobistej i zawodowej
 • aktywizowania i udzielania pomocy podopiecznemu
 • rozpoznawania bio – psych – społecznych potrzeb podopiecznego
 • pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności podopiecznego
 • udzielania wsparcia w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym
 • rehabilitacji, pomocy i opieki nad osobą niepełnosprawną
 • udzielania pierwszej pomocy

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

 • domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • ośrodki adopcyjne
 • instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnym

DLACZEGO MY?

 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • wysokiej jakości materiały dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne