Asystentka stomatologiczna - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna posiada uprawnienia  do pracy w zakresie pomocy i asystowania lekarzowi dentyście w leczeniu i obsłudze pacjenta. Osoba pracująca w tym zawodzie zgodnie z nabytą wiedzą i umiejętnościami przygotowana jest do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem gabinetu i stanowiska pracy dentysty, do asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów, do przygotowania i przechowywania materiałów i narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego  w stomatologii, do prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów oraz dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego

OKRES KSZTAŁCENIA: 1 rok

FORMY NAUCZANIA: Dzienna, stacjonarna

CERTYFIKATY KURSU:

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO:

 • Współpracy z lekarzem dentystą
 • Przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Kompletowania zestawów podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych
 • Przygotowywania pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 • Przygotowywania materiałów stomatologicznych do wypełnień i wycisków
 • Organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymogami egronomii
 • Prowadzenia dokumentacji gabinetu i pacjenta

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

 • Poradnie i kliniki dentystyczne
 • Prywatne gabinety stomatologiczne
 • Oddziały chirurgii szczękowej
 • Gabinety stomatologiczne w placówkach oświatowych
 • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Gabinety profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach

DLACZEGO MY?

 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • wysokiej jakości materiały dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne

ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim