Higienistka stomatologiczna - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna to członek zespołu stomatologicznego, wykwalifikowany specjalista. Zdrowe zęby wpływają na nasze zdrowie, dodają uroku, sprzyjają dobremu samopoczuciu, pozwalają uniknąć bólu i zbędnych kosztów leczenia. Higienistka posiada uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych  na zlecenie lekarza dentysty. Udziela instrukcji jak prawidłowo szczotkować, nitkować i prowadzić higienę jamy ustnej przy założonym aparacie ortodontycznym. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna charakteryzować się: spostrzegawczością, empatią, sprawnością manualną, dokładnością, życzliwością.

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 lata

FORMY NAUCZANIA: Stacjonarna

CERTYFIKATY KURSU:

 • Regeneracyjne wybielanie zębów zużyciem systemu PREWDENT Cr WR Icon – nieinwazyjne leczenie próchnicy
 • Piaskowania i skalingu
 • Zapobiegania infekcjom
 • Higieny jamy ustnej w profilaktyce stomatologicznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY: 

 • BHP w gabinecie dentystycznym
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język angielski zawodowy
 • Profilaktyka w stomatologii
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Język migowy
 • Informatyka w pracy higienistki stomatologicznej
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej.
 • Pracownia organizacji gabinetu higienistki i stanowisk pracy lekarza
  i higienistki
 • Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii
 • Pracownia farmakotretapii stomatologicznej

ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO: 

 • wykonywania zabiegów profilaktycznych
 • mycia, dezynfekcji i sterylizacji stomatologicznej
 • udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • posługiwania się aparaturą stomatologiczną
 • przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • przygotowania pacjenta do zabiegu,
 • współpracy z lekarzem dentystą w czasie zabiegów
 • używania słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
 • obsługiwania sprzętu diagnostycznego
 • przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych
 • prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych 
 • współpracy w zespole stomatologicznym

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

 • w oddziałach chirurgii szczękowej,
 • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej,
 • w przedszkolach i szkołach,
 • w poradniach i klinikach dentystycznych,
 • w prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • w poradniach i ośrodkach zdrowia,
 • prywatna działalność,

DLACZEGO MY?

 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • wysokiej jakości materiały dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne

ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim