Opiekun medyczny - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Opiekun medyczny  wykonuje zabiegi medyczne, opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz aktywizuje podopiecznego. Asystuje przy  dializoterapii, pobiera krew żylną, pielęgnuje wkłucie centralne, port naczyniowy i rurki tracheotomijne, wykonuje iniekcję domięśniową, odśluzowuje drogi oddechowe, karmi przez PEG, cewnikuje pacjenta, prowadzi tlenoterapii przyłóżkową aktywizację ruchową.

Opiekun powinien być empatyczny, uczciwy, z serdecznym podejściem do pacjenta - podopiecznego, komunikatywny. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużaniem życia, zapotrzebowanie na opiekunów wciąż wzrasta

OKRES KSZTAŁCENIA: 1,5 roku

FORMY NAUCZANIA: Stacjonarna, wieczorowa

CERTYFIKATY KURSU:

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Anatomia, fizjologia i fizjopatologia
 • Propedeutyka zdrowia
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Język angielski zawodowy
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Język migowy
 • Pracownia zabiegów medyczno -pielęgnacyjnych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Asystowanie przy operacjach
 • Opieka nad pacjentem dializowanym
 • Technologie informatyczne w ochronie zdrowia

ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO:

 • karmienia przez PEG
 • dializoterapii i tlenoterapii
 • pobierania krwi żylnej i iniekcji domięśniowych
 • asystowania przy operacjach
 • pielęgnacji wkłucia centralnego i rurki tracheotomijnej
 • stosowania metod i technik terapii zajęciowej
 • posługiwania się słownictwem medycznym w języku angielskim i migowym
 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów medycznych i opiekuńczych osoby   niesamodzielnej
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia
 • aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej, niesamodzielnej
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

 • szpitale, hospicja
 • sanatoria
 • ośrodki rehabilitacji
 • domy pomocy społecznej
 • fundacje wspierające osoby niepełnosprawne
 • świadczenie usług w ramach indywidualnej opieki nad pacjentem w domu

DLACZEGO MY?

 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • wysokiej jakości materiały dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne

ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim