Opiekun Osoby Starszej - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Opiekun Osoby Starszej

Opiekun osoby starszej to osoba, która towarzyszy i pomaga osobie starszej w czynnościach, w których potrzebuje ona wsparcia. Opiekun pomaga w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.  Opiekun osoby starszej powinien być cierpliwy, systematyczny i komunikatywny.  Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w domach opieki oraz agencjach, które specjalizują się w opiece nad osobami starszymi w kraju i za granicą.

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 lata

FORMY NAUCZANIA:  Zaoczna

CERTYFIKATY KURSU:

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Organizacja opieki nad osoba starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osoba starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Opieka i wsparcie osobie starszej
 • Aktywizacja społeczna

ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO:

 • Organizacji opieki nad osoba starszą
 • Aktywizowania podopiecznych
 • Pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności podopiecznego
 • Udzielania wsparcia w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym
 • Udzielania pierwszej pomocy
 • Rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • Dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

 • Domy dziennego pobytu
 • Domy pomocy społecznej
 • Domy spokojnej starości
 • Sanatoria
 • Sprawowanie opieki nad osobą starszą w ramach prywatnych usług
 • Agencje sprawujące opiekę nad osobami starszymi w całej Europie

DLACZEGO MY?

 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • wysokiej jakości materiały dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne

ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim