Opiekun w DPS - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Opiekun w DPS to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje w bezpośredniej relacji z mieszkańcami danej placówki. Osoba na tym stanowisku zaspokaja potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznych. Wykorzystuje metody terapeutyczne i rehabilitacyjne do  aktywizacji i stymulacji osób, które ma pod opieką. Do zadań opiekuna należy także rozpoznanie i ocena stanu podopiecznego. Jego rolą jest motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymi mieszkańcami domu opieki. Opiekun współpracuje z personelem placówki, lekarzami i rehabilitantami, jest w kontakcie z rodziną podopiecznego.           

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 lata

FORMY NAUCZANIA: Zaoczna 

CERTYFIKATY KURSU:

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Biopsychospołeczne
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
 • Język angielki zawodowy
 • Język migowy
 • Usługi opiekuńcze
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych

ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO:

 • aktywizowania podopiecznych
 • rozpoznawania bio – psych – społecznych potrzeb podopiecznego
 • pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności podopiecznego
 • udzielania wsparcia w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym
 • organizacji opieki nad osobą niepełnosprawną
 • udzielania pierwszej pomocy

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

 • domy pomocy społecznej
 • domy małego dziecka
 • hospicja dla dzieci lub dorosłych
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • dzienne domy samopomocy
 • ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

DLACZEGO MY?

 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • wysokiej jakości materiały dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne

ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim