Opiekunka dziecięca - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Nauka trwa  dwa lata
Zajęcia odbywają się w trybie dziennym wieczorowym (3 dni w tygodniu)

Absolwenci kończący ten Kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w: charakterze au-pair na terenie całej Europy oraz USA, interwencyjnych placówkach opiekuńczych, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, żłobkach, sanatoriach, oddziałach szpitalnych oraz w prywatnej praktyce.

PRZEDMIOTY

 • Anatomia i fizjologia dziecka,
 • Medycyna zapobiegawcza,
 • Psychologia z elementami pedagogiki i socjologii,
 • Podstawy prawa i ekonomiki,
 • Pielęgnowanie dziecka,
 • Wychowanie dziecka,
 • Wychowanie techniczne,
 • Wychowanie plastyczne,
 • Wychowanie muzyczne,
 • Literatura dziecięca,
 • Zajęcia praktyczne.

Dodatkowo w czwartym semestrze Praktyka zawodowa (4 tygodnie)