Opiekunka środowiskowa - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA  ze szkoleniem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej - 1 rok nauki


Opiekunka środowiskowa  to osoba, której zadaniem jest  świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z otoczenia.

Wykwalifikowana opiekunka środowiskowa ma  wiedzę teoretyczną i praktyczną
z przepisów prawa dotyczącą jej podopiecznych. Cierpliwość, życzliwość, zdolność do komunikacji to cechy, jakimi powinna charakteryzować się odpowiedzialna opiekunka. Umiejętność słuchania i szybkiej, rzeczowej oceny sytuacji pomoże opiekunce w nawiązaniu dobrego kontaktu z osobami, którymi się opiekuje.

Dlaczego my:

 • jesteśmy szkoła bezpłatną,  bez umów,  bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy kształcenie w szkole publicznej z gwarancją jakości
 • mamy własne, profesjonalne, nowoczesne pracownie zawodu
 • sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • skuteczne metody nauczania- blisko 100% zdawalności egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • u nas uczą doświadczeni nauczyciele- praktycy
 • realizujemy płatne staże unijne

Absolwent kierunku opiekunka środowiskowa  posiada przygotowanie do:

 • Organizowania opieki oraz wsparcia społecznego podopiecznemu.
 • Sprawowania opieki, zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej.
 • Pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymywania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia.
 • Motywowania do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej
  i społecznej.
 • Kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych.
 • Inicjowania pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu.
 • Założenia i prowadzenia własnej działalność.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Placówki pomocy społecznej
 • Środowisko zamieszkania podopiecznego
 • Instytucje udzielające pomoc seniorom

Nauczane przedmioty:

 • podstawy psychologii
 • wybrane zagadnienia z socjologii
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • organizacja opieki środowiskowej
 • język migowy
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych
 • język angielski zawodowy

Absolwent szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim