Opiekunka środowiskowa - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Opiekunka środowiskowa to osoba, której zadaniem jest  świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z otoczenia. Wykwalifikowana opiekunka środowiskowa ma  wiedzę teoretyczną i praktyczną z przepisów prawa dotyczącą jej podopiecznych. Cierpliwość, życzliwość, zdolność do komunikacji to cechy, jakimi powinna charakteryzować się odpowiedzialna opiekunka. Umiejętność słuchania i szybkiej, rzeczowej oceny sytuacji pomoże opiekunce
w nawiązaniu dobrego kontaktu z osobami, którymi się opiekuje.

OKRES KSZTAŁCENIA: 1rok

FORMY NAUCZANIA Zaoczna

CERTYFIKATY KURSU:

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • wybrane zagadnienia z socjologii
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • organizacja opieki środowiskowej
 • język migowy
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • język angielski zawodowy

ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego podopiecznemu.
 • Pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymywania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia.
 • Motywowania do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.
 • Kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych.
 • Inicjowania pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

 • Placówki pomocy społecznej
 • Środowisko zamieszkania podopiecznego
 • Instytucje udzielające pomocy seniorom

DLACZEGO MY?

 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • wysokiej jakości materiały dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne

ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim