Technik sterylizacji medycznej - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zapewnieniem czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy dekontaminacji, dezynfekcji i sterylizacji medycznej sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia. Zachowanie higieny jest warunkiem koniecznym wpływającym na bezpieczeństwo pacjenta. Technik sterylizacji powinien być dokładny, cierpliwy i skrupulatny. Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku. Absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia wszędzie, gdzie wymagana jest fachowa sterylizacja sprzętu używanego do różnych zabiegów.

OKRES KSZTAŁCENIA: 1rok

FORMY NAUCZANIA: Zaoczna

CERTYFIKATY KURSU:

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • Język migowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Techniki mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • Technologie informatyczne
 • Techniki sterylizacji
 • Pracownia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Sterylizacja medyczna
 • Praktyka zawodowa

ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń
 • przeprowadzania kontroli i dokumentacji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • obsługi urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji i sterylizacji
 • stosowania pojęć i procesów z dziedziny informatyki w kontekście procesów sterylizacji i ochrony zdrowia
 • posługiwania się  słownictwem z zakresu branży medycznej w języku angielskim i migowym

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

 • podmioty świadczące usługi sterylizacji;
 • centralne sterylizatornie w szpitalach
 • pracownie endoskopowe
 • salony kosmetyczne
 • studia tatuażu
 • gabinety stomatologiczne
 • pracownie mikrobiologiczne
 • zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych

DLACZEGO MY?

 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • wysokiej jakości materiały dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne

ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim