Rodo - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81