Rekrutacja - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

 

Komplet dokumentów obejmuje:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły  (plik do pobrania)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej, nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • dwa podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne
 • orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności - jeśli takie posiadasz
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia szkoła)

 Koniecznie wypełnij poniższy formularz rekrutacyjny, który umożliwi Ci szybką rejestrację na wybranym kierunku nauczania

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Przyjęcia do szkoły odbywają się na podstawie weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata wg. kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie internetowej szkoły w zakładce tablica ogłoszeń

Dokumenty przyjmuje oraz wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły,

tel. 23 672 35 81

INFORMACJE  DODATKOWE

 • Zajęcia odbywają się w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej
 • Szkoła jest bezpłatna
 • Bez ograniczenia wieku dla kandydatów
 • Zapewniamy miejsca na praktykach zawodowych
 • Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach zawodu oraz w placówkach ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w prywatnych gabinetach kosmetycznych i stomatologicznych
 • Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej
 • Dajemy szansę zdobycia rzetelnej i praktycznej wiedzy i umiejętności w wybranym zawodzie

CZEKAMY  NA  CIEBIE !

Medyczna Szkóła Policealna w Ciechanowie

ZAPRASZAMY