Start - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Kierunek

Technik masażysta
Informacje o kierunku

Kierunek

Higienistka stomatologiczna
Informacje o kierunku

Kierunek

Technik usług kosmetycznych
Informacje o kierunku

Kierunek

Asystent osoby niepełnosprawnej
Informacje o kierunku

Kierunek

Podolog
Informacje o kierunku

Kierunek

Asystentka stomatologiczna
Informacje o kierunku

Kierunek

Opiekun medyczny
Informacje o kierunku

Kierunek

Opiekunka dziecięca
Informacje o kierunku

Kierunek

Opiekun w DPS
Informacje o kierunku

Kierunek

Opiekun osoby starszej
Informacje o kierunku

Kierunek

Opiekunka środowiskowa
Informacje o kierunku

Kierunek

Technik sterylizacji medycznej
Informacje o kierunku

Plan lekcji

Forma wieczorowa

Plan lekcji

Forma zaoczna

Terminy zjazdów

Aktualne terminy zjazdów